Начална страница

Здравейте приятели,

Това е сайт за всички тези, които имат желание да учат и усъвършенстват или просто да не забравят чуждите езици. Казвам се Димитър Пехливанов – лингвист, полиглот, преводач, преподавател по различни дисциплини, учен-изследовател, пътешественик и човек с разностранни интереси, който има удоволствието да ви приветства в своя сайт - той е посветен на изучаването на чужди езици, както и на български за чужденци и е за всички тези, които искат да се посветят на тази толкова интересна област заради професионален или личен интерес.

Занимавам се с езиково обучение повече от 30 години, владея в различна степен 8 езика, повечето от които съм научил самостоятелно благодарение на оригинална и ефективна, създадена от мен методика. Преподавам основно ФРЕНСКИтова е езикът, който владея най-добре и истински професионално, както и НЕМСКИ за начинаещи. Повярвайте ми, че мога да Ви бъда полезен в изучаването на тези два езика, както и на БЪЛГАРСКИ за чужденци при добро желание и усилие от ваша страна. Освен тези два езика владея или ползвам също английски, испански, чешки, руски и гръцки. Мога бързо и лесно да ви обясня или направя сравнения между правилата или особеностите в отделните езици.

За мен е голямо удоволствие да преподавам език и да се опитам да ви предам опита си в езиковите познания. Предлагам Ви както индивидуално, така и групово обучение по оригинален метод за научаване на езика, както самостоятелно, така и  групово.

Не ви гарантирам да научите език без усилие, но ви обещавам да насочим усилията в правилна посока, така че максимално бързо да усетите резултат!

Повече за това как сравнително лесно се научават чужди езици, за мен, за френския и други езици, както и допълнителна информация ще намерите на съответните места в сайта.

Заповядайте!