Използвани системи за обучение


Френски език - системи Alter Ego+, Rond Point, Tendances -  за възрастни - нива от А1 до В2. Ученици 8-12 клас (система Les Echo), ученици от френски гимназии, подготовка за матури. Подготовка за работа във френскоезични държави - нива от А1 до С1.

 

Немски език – начинаещи – деца или възрастни - нива А1 и А2, система Menschen, Ideen или друга, по избор и желание на обучаемия.

 

Български за чужденци - всички нива и за всички възрасти, по учебник или свободно упражняване на езика, на основата на френски, английски или руски.

 


Comments