Мотивация и психология
Това е най-важната страница от сайта и смятам, че само ще се обогатите ако я прочетете внимателно. Мотивацията е най-съществената част от психологическа нагласа за усвояването на каквото и да е умение, включително и владеенето на език.

 

Обикновено хората, които започват да учат език искат бързо „да проговорят” – ето няколко общи прости правила със съответните обяснения за това как да променим нагласата си за изучаване на езици и улесним по-бързото усвояване и проговаряне:

 

1.   По-добре да говорим грешно, отколкото да не говорим изобщомного от системите за обучение неправилно наблягат върху наизустяването на правила преди да се премине към разговора - много грешен подход! Не забравяйте, че не учите езика, за да разговаряте с робот или компютър! Ще разговаряте с хора, които винаги ще проявят разбиране и които могат да коригират грешките ви. Правилният път е да преодолеем стеснението и да говорим, макар и с грешки, след което да ги коригираме за да не станат устойчиви. Не е нужно научим много от езика, за да водим разговор, а понякога можем да си подготвим репликите и предварително. А най-малко трябва да се притесняваме, че ще изглеждаме смешно или глупаво – просто нека си помислим, че пред нас е един чужденец, който полага усилие да ни каже няколко думи на българскиJ


2.   Не се опитвайте да изкажете на чуждия език точно същото, което си мислите на родния – грешка, която много хора правят подсъзнателно, но това за съжаление просто няма как да стане! Естествено е родният ви език да е много по-богат на нюанси, изрази и речник. Водете се от правилото изреченията на чуждия език, особено в началото, да са кратки, прости и максимално общи. Иначе казано, опитайте се да „мислите опростено” на чуждия език. Ако не намирате точните думи, не се страхувайте да употребявате синоними или подобни изрази и не забравяйте, че поне на първоначалния етап най-важното е да ви разберат!  3.   Приемете от самото начало, че няма нищо специално в т. нар. „проговаряне” на чуждия език и дори не е нужна съответната езикова среданай-прекият път към проговарянето е просто да се научат гладко и възможно най-добре спреженията на основните глаголи в най-използваните времена. Основната и най-важна част на речта са глаголите, тъй като човешкият език се е създал и развил основно заради човешката дейност. Спреженията се овладяват най-добре когато САМИ или с помощта на учител си съставите таблици с тях, тъй като така се забелязват и усвояват закономерностите – например дадени времена или лица на глаголите винаги или повечето пъти се спрягат по точно определен начин.

 


4.   Езикът не се научава с пасивност, научете се или поне се опитвайте да бъдете максимално активнивсеки език има четири форми на употреба - две от тях са пасивни (рецептивни) - слушане и четене, съответно две са активни (продуктивни) - говорене и писане. Наблягайте най-вече на последните, тъй като така най-лесно и бързо се усвояват правилата. Приблизителното разпределение на времето между пасивно възприемане/заучаване и активна употреба следва да бъде приблизително 25 / 75%, т.е. ако се занимавате с езика 1 час, отделете 15 минути за заучаването на някакво правило и след това 45 минути за упражнения и активна употреба. Образно казано, представете си езика като един човек, с който се опитвате на всяка цена да се сближите и с когото постоянно търсите контакт. Разликата с реалния живот и „човека” е основно в това, че езикът няма нищо против подобно сближаване, но и не се интересува особено от вашия интересJ И едно сравнение – ако 10 пъти прочетем даден текст ще го научим по-лошо или поне не толкова добре, отколкото ако 1-2 пъти се опитаме самостоятелно да го разкажем или обясним. 


 
5.   Много важно! – създайте си външна принуда с фиксирана дата, не толкова зависима от вас, която да ви „притиска” при научаването на езикаедно от не много приятните условия, тъй като означава сами да се подложим на изпитание и да излезем от зоната на комфорт, но, повярвайте, това е необходимо и полезно, тъй като към вътрешната мотивация, която зависи изцяло от нас, се добавя и допълнителна, външна мотивация. Подобна принуда може да бъде най-вече споменатият по-долу изпит за владеене на езика, пътуване до съответната страна, изнасяне на презентация на съответния език, участие в група за овладяване на разговорния език и т.н.

 


6.  Отделете повече време и усилие в началотоповечето хора, които започват да учат чужд език без някаква пряка (вкл. финансова) мотивация имат т.нар. „хоризонт на търпението” средно около 3-6 месеца – т.е. ако нямат устойчиви резултати („пробиви”) за този период, са по-скоро склонни да се откажат поради загуба на мотивация, промяна на намеренията, натрупване на ненаучен материал и много други причини. В този критичен период, когато и мотивацията е най-силна, трябва да се натрупа максимално много материал и да се формира споменатото активно отношение към езика.


7. 
Търсете и ползвайте повече материали на езика по теми които разбирате или специално ви интересуват усвояването на материал на чуждия език чрез теми, които по принцип са ни добре познати или силно ни интересуват увеличава разбираемостта на езика с около 10-30% в зависимост от нивото на сложност. Така например, ако сте лекар - търсете текстове и други материали на медицинска тематика, ако сте юрист - на юридическа, инженер - на инженерна и т.н., като не е нужно да е професионално обвързано, а може да бъде любимо хоби, споделен интерес, интервю с личност, която добре познавате и т.н. По подобен начин могат да се търсят материали и текстове за България, които разбираемо засягат добре познати ни особености или проблеми.  


  

                                                        
8.  Поставете си ясна и постижима цел както за езика, така и за времето                                                                                  
- тъй като това е много относително, моята препоръка е целта да бъде явяване (и успешно полагане) на изпит за ниво В1 или В2 от Европейската езикова рамка за срок от 9 – 12 месеца. Причините за това са основно две: 1) това са нива, на които езикът вече много по-трудно може да се забрави и 2) документ за тези нива (В2 по-специално) в повечето случаи е „конвертируем“ и дава право на работа и учение в чужбина.Comments