Липсват ми езикова среда и време, не мога да проговоря, забравям езика много бързо...


Един от най-често срещаните проблеми, изтъквани от хората, които изучават език е липсата на езикова среда и време, поради което или нямат достатъчно бърз напредък, или езикът бързо се забравя след преминатото обучение, като двата фактора са сред основните за загубата на мотивация за ученето на език. Под наличието на езикова среда естествено разбираме всекидневното общуване (писмено и/или устно) сáмо или преобладаващо на този език, за предпочитане с хора, за които е рóден. За целта не е нужно да сме в съответната страна, а просто да сме заобиколени от подобна атмосфера. За жалост това не винаги е осъществимо, но в днешно време има достатъчно начини да бъде успешно компенсирано. Естествено, изисква усилие и известна доза постоянство…. Както беше отбелязано по-горе, след определено ниво езикът вече много по-трудно се забравя.

 

При всички положения, за да се научи езика, а впоследствие и за да не се забравя, е необходимо усилие, включително и с цената и на излизане от зоната на комфорт, ако употребим спортната терминология.  

 

По-долу са описани няколко малки трика, които ще ви помогнат както да напреднете по-бързо с езика при липса на постоянна езикова среда, така и по-трудно, или дори изобщо да не го забравяте:

 

1.   Променете настройките на всички възможни устройства, които ползвате и им задайте меню на съответния език; качете приложения, чрез които се задават новини и текстове на съответния език;

 

2.   Променете настройките на профилите си в социалните мрежи (ако ползвате) и задайте съответния език, както и получаването на новини на него;

 

3.   Когато правите някаква справка или търсите някаква информация (примерно в Wikipedia), която не е от решаващо значение, използвайте езика, който учите. Освен, че ще го усвоявате по-добре, ще се потопите и в културата на тази страна.


4. Ако имате такава възможност, надпишете лепящи листчета с наименованията на различни предмети или уреди на езика и ги разлепете на съответните места в дома или офиса.

 

5.   Задайте си навик всеки ден да слушате определено време езика чрез телевизия, телефон, радио или Интернет – в къщи, в колата, винаги когато можете. Интересувайте се културата на страната, чийто език учите - изучаването на език означава и запознаване с културата на тази страна. Усилието ще се възнагради.

 

6.   Използвайте всяка друга възможност да употребявате езика – четене на указания и надписи (включително например инструкции при закупуването на нов уред или при теглене на пари от банкоматJ), разговори с непознати, слушане на филми без субтитри и т.н. Когато се налага да говорите с човек, който говори и езика, който учите – използвайте точно него, независимо че може да говори и други, които да знаете по-добре.

 

7.   Организирайте пътувания до съответната страна, като се опитвате да използвате максимално езика.


Comments